Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Cercul pedagogic al profesorilor de Limba şi literatura română

Într-o zi de ”toamnă aurie” a lunii noiembrie 2017 (marți, 14), liceul nostru a avut onoarea și bucuria de a găzdui întâlnirea semestrială a profesorilor de limba și literatura română din liceele dâmbovițene.  Și pentru că această întâlnire avea nevoie de un titlu, o temă și o viziune, am numit-o ”Activitate metodico-științifică organizată prin cercul pedagogic”, cu tema ”Prezentarea noutăților în organizarea examenului național de bacalaureat 2018 la nivelul disciplinei Limba și literatura română”.

Ne-am pregătit cu mare emoție și atenție la detalii pentru această întâlnire, așa cum stă bine unor heliazi care vor să își impresioneze invitații, oameni cu minți luminate și suflete frumoase. Alături de noi au fost, ca de fiecare dată când este nevoie, cele două doamne directoare, care ne-au sprijinit cu entuziasm în organizare.

Primele sosite au fost cele trei conștiincioase responsabile de cerc, Elena Popescu, Aurelia Stancu și Mihaela Nicolae, care s-au asigurat că am pregătit toate cele necesare desfășurării programului și au pus la punct ultimele aspecte ale activității pe grupe. Unul câte unul, din toate punctele cardinale ale județului, au început să sosească și ceilalți invitați și, după primele schimburi de îmbrățișări, informații și impresii, la ora fixată în program, ne-am reunit și ne-am pregătit să ascultăm.

Activitatea a început cu prezentarea liceului, de către doamna director Angelica Tăbîrcă (istoric, proiecte, resurse), și a membrilor catedrei de limba și literatura română, de către doamna director adjunct, Maria Teodora Stănculete. A urmat cuvântarea doamnei inspector de specialitate, Tatiana Ghiță, care a punctat noutățile aduse de examenul de bacalaureat 2018.  Membrii catedrei de limba română au prezentat programa pentru examen (Laura Enache și Alina Burhală), calendarul examenului, modelul de subiect pentru proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală (Steliana Petre) și modelele de subiecte pentru proba scrisă (Livia Scărlătescu și Evelina Gheorghe).

În pauză, ne-am bucurat de revederi, de o cafea băută împreună și un alt schimb de impresii, zâmbete, vești.

Partea a doua a întâlnirii a cuprins o activitate pe grupe, în cadrul căreia s-au propus modalități de rezolvare pe tipuri de subiecte și s-a discutat baremul de evaluare. Am lucrat intens, am făcut schimb de opinii, am încercat să ne răspundem întrebărilor și ne-am luat rămas-bun cu bucuria unei reuniuni de un real folos pentru minte și suflet.

A consemnat,
profesor Steliana Petre