Cabinet stomatologic

Elevii liceului nostru beneficiază de asistență stomatologică gratuită în cadrul Cabinetului Stomatologic de la Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Târgoviște (micro 6).

PROGRAM CABINET STOMATOLOGIC

Ziua

Interval orar

Luni

1330 - 1600

Marți

900 - 1300

Miercuri

900 - 1300

Joi

1330 - 1600

Vineri

900 - 1300

Repartizarea sălilor de clasă în perioada Simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Național

Repartizarea sălilor de clasă pentru elevii claselor a IX-a și a X-a în perioada Simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Național:

Repartizarea sălilor de clasă luni, 13.03.2017.

Repartizarea sălilor de clasă joi, 16.03.2017.

Repartizarea sălilor de clasă vineri, 17.03.2017. (și clasa a XI-a)

Programul școlar se va desfășura normal în această perioadă.

Concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor

Liceul Teoretic "Ion Heliade Rădulescu" Târgoviște organizează, în data de 30.03.2017 ora 9:00, concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor.

Contestațiile se depun la sediul unității joi, 30.03.2017, în intervalul orar 14:00-16:00, la secretariatul Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu”.

Rezultatele finale se afișează vineri, 31.03.2017, la ora 10:00.

ACTE NECESARE:

  1. cerere de înscriere la concurs adresata directorului liceului;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
  3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor;
  4. copia carnetului de munca, conformă cu originalul, raport salariat din REVISAL, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în muncă şi /sau în specialitate;
  5. cazierul judiciar care să ateste ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia de administrator de patrimoniu;
  6. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae;