Culoare temă

Titlu - Liceul IHR

Liceul Teoretic "Ion Heliade Radulescu" Târgoviste

Telefon: (+40) 372.716.595; e-mail: ihr@ltihr.ro

Documente manageriale

Regulamente

ROFUIP - Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar

ROF - Regulamentul de organizare și funcționare

RI - Regulamentul Intern

Raport de activitate

Raportul de activitate asupra desfăşurării activităţii instructiv-educative în anul şcolar 2016-2017.

Raportul de activitate asupra desfăşurării activităţii instructiv-educative în anul şcolar 2016-2017, semestrul I.